Online marketing je naša vášeň

prerastajúca v posadnutosť dostať Váš web na prvé pozície v Google

a získať tak viac a hlavne pravidelných návštevníkov, ktorých následne môžete premeniť na zákazníkov.
Partnerom projektu je slovenske online casino.

Stúpajúci počet návštevníkov získaných pomocou optimalizácie stránky (SEO)

Stúpajúci počet návštevníkov získaných pomocou SEO
Pomocou optimalizácie webovej stránky zabezpečíme aby vyhľadávače umiestnili hľadanú stránku na základe určitých kľúčových slov na čo najvyššiu pozíciu v takzvanom organickom zobrazení.

Viac o optimalizácií stránok

Reklama na Google, alebo ako obsadiť prvé pozície doslova za pár minút

Efektívna reklamná kampaň na Google
Reklama na Google môže byť hlavne v rukách odborníka veľmi efektívna. Stránka tak môže byť v priebehu pár minút posunutá na popredné miesta vo vyhľadávači, čo môže výrazne zvýšiť konverzie s pomerne malou investíciou.

Viac o reklamných kampaniach

Vaša webová stránka nezostane skrytá pred nikým

Návštevníci z rôznych častí Európy
Optimalizáciou webovej stránky sme zabezpečili, že stránka je zobrazovaná v Google na prvých pozíciách aj bez reklamy, čo má pozitívny vplyv nielen na návštevnosť, ale aj konverzie. Na konverzie môžu mať aj pozitívny vplyv prvky, ktoré zvyšujú prehľadnosť a čitateľnosť stránky na rôznych zariadeniach, napríklad implementácia responzívneho dizajnu.

Prípadové SEO štúdie

Metriky v Google Analytics nám pomáhajú pri určovaní efektivity PPC kampaní

Návštevníci segmentovaní v Google Analytics na základe spôsobu akým prišli na stránku.
Sledovanie metrík v Google Analytics je dôležité z hľadiska optimalizácie webu a vyhodnocovania reklamných kampaní. Vieme tak zvýšiť konverzie, prípadne odhaliť miesta odchodu návštevníkov. V zásade platí, že pokiaľ niečo nemeriate, neviete to zlepšovať.
prázdny pixel