Zarábanie pomocou Google AdSense

V tomto článku si ukážeme základné tipy a skúsenosti aplikovateľné na zvýšenie efektívnosti a výkonnosti služby Google AdSense.

Ako zarábať pasívne na Internete pomocou Google AdSense?

Ak máte návštevnosť webovej stránky minimálne v rádoch stoviek, môžete skúsiť zarábanie pomocou služby Google AdSense. V Google AdSense si môžete vygenerovať rôzne typy reklamných plôch, spolu so štýlmi, ktoré sa najlepšie hodia ku stránke, kde bude reklama umiestnená. Získaná odmena, ktorú si môžete dať vyplatiť po dosiahnutí určitej prahovej hodnoty, je definovaná počtom kliknutí na reklamu (PPC), prípadne počtom zobrazení reklamných blokov (CPM).
Je vhodné priebežne sledovať efektívnosť jednotlivých reklamných plôch a zobrazovanie neefektívnych reklám alebo reklamy konkurencie blokovať. Vždy je dobré sledovať aj fungujúce reklamy, kde získané poznatky môžete využiť na prispôsobenie, prípadné presunutie ostatných reklamných blokov a zvýšiť tak mieru preklikov (CTR). Predaj reklamy cez systém Google AdWords tvorí najväčšiu časť príjmu Google a preto reklama zobrazujúca sa cez Google AdSense je pomerne ostro sledovaná a zistený podvod (napríklad klikaním na svoje reklamy) vedie k permanentnému zrušeniu konta.
  • Na stránku si môžete vybrať rôzne rozmery reklamných blokov a farebne ich prispôsobiť k svojmu webu.
  • Reklamné bloky môžu byť textové, grafické alebo kombinované.
  • Sledovanie efektívnosti jednotlivých reklamných blokov je dôležité, môžete tak zobrazenie neefektívnych reklám zakázať.
  • Reklama by mala byť umiestnená na dobre viditeľnom mieste, najlepšie vedľa najzaujímavejšieho obsahu.
  • Je dobré používať odporúčané rozmery reklamných blokov.
  • Obrázkové reklamy alebo väčšie reklamné plochy majú vyššiu výkonnosť.
  • Zvýšením počtu reklamných blokov sa dá zvýšiť aj počet preklikov cez reklamu.
  • Google môže kedykoľvek konto AdSense bez možnosti odvolania zrušiť.

Sledovanie priebehu výkonnosti reklamných blokov v systéme AdSense je dôležité

Na obrázku nižšie môžete vidieť graf priebehu počtu zobrazení reklám (modrá čiara) spolu s počtom kliknutí na nich (oranžová čiara). Z obrázka je vidieť, že zvyšujúci sa počet zobrazení reklám tiež zvyšuje množstvo preklikov. V určitom období môžeme pozorovať prelomový nárast počtu zobrazení reklám, čo môže byť spôsobené zvýšenou návštevnosťou daného portálu a (alebo) zvýšením počtu reklamných plôch na stránke.
Zobrazenie priebehu reklamy
V prípade, že chcete pomôcť s nastavením Google AdSense, neváhajte a kontaktujte nás pre získanie bližších informácií a cenovej ponuky.

Ak sme Vás zaujali, dajte o nás prosím vedieť. Ďakujeme!

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email